Translate

Wednesday, 24 April 2013

Gerakan Protes Menentang Brooke di Sarawak 1841-1930-an.


Sejak abad ke-15, Sarawak di bawah naungan Brunei.[1] Dalam menguruskan pentadbiran, seorang Gabenor dilantik sebagai wakil kerajaan Brunei. Biasanya penyandangnya dipilih daripada kerabat diraja Brunei. Pemimpin-pemimpin tempatan Sarawak yang terdiri daripada golongan datu ditunjuk untuk membantu Gabenor. Mereka termasuklah Datuk Patinggi, Dato Bandar dan Datu Temenggung. Kemudiannya, Sarawak diperintah dan ditadbir oleh kerajaan Brooke selanjutnya yang banyak mencetuskan penentangan dan protes.
Bagi kajian ini, pengkaji akan meneliti dan mengupas berhubung gerakan protes menentang kerajaan Brooke di Sarawak.  Fokus kajian adalah berdasarkan kerengka masa daripada tahun 1841 sehingga 1930.  Di antara objektif-objektif kajian adalah mengenalpasti sejarah penentangan masyarakat tempatan terhadap pemerintahan Brooke di Sarawak yang didominasi kaum-kaum Melayu, Cina dan Iban (Dayak). Kajian juga turut melihat akan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam mendalami isu-isu gerakan protes ini. Dari segi permasalahan kajian ianya menjurus kepada kurangnya kajian yang berkaitan dilakukan oleh pengkaji lainnya. Hal ini turut didorong oleh perasaan ingin tahu pengkaji berkaitan dengan gerakan protes dalam konteks tokoh-tokoh di Sarawak terhadap kerajaan Brooke.
            Kajian ini amat penting kepada seluruh lapisan masyarakat supaya dapat menghargai sumbangan tokoh-tokoh terdahulu di samping susur galur sejarah yang berkaitan dengan  gerakan protes di Sarawak. Skop kajian juga tertumpu di negeri Sarawak sahaja. Bagi sorotan kajian yang berkaitan, terdapat pelbagai tulisan dan penerbitan yang dihasilkan pengkaji tempatan dan luar negara untuk dijadikan rujukan dan sumber ilham yang amat penting dalam menghasilkan kajian ini selengkap-lengkapnya.
Dari segi methodologi, pengkaji lebih cenderung menggunakan sumber perpustakaan dalam mengumpul maklumat dan sekaligus menghuraikan dapatan kajian ini. Pelaporan dalam bentuk esei ilmiah turut memaparkan gerakan protes ini secara menyeluruh dengan sokongan tulisan dan kajian-kajian terdahulu berhubung dengan tajuk ini.
Pada abad ke-19 berlaku gerakan protes terhadap Brunei di Sarawak (khususnya di Kuching). Mereka menentang Pengiran Mahkota yang dilantik oleh Sultan Umar Ali Saifudin 11 sebagai wakil baginda di Sarawak. Faktor utama penentangan ialah penindasan. Pengiran Mahkota bertindak sesuka hati dan mengenakan cukai yang tinggi. Perasaan tidak puas hati juga berlaku kerana Pengiran Mahkota mengeksploitasi sistem kerah melombong antimoni dan emas di Bau. Pemberontakan ini dihubungkaitkan juga dengan Pengiran Usop yang dibuang dari istana Brunei. Beliau yang mempunyai kepentingan dalam perdagangan antimony telah menghasut orang Sarawak menentang Pengiran Mahkota.[2]
Orang-orang Melayu, Bidayuh dan Cina bangun menentang Pengiran Mahkota di bawah pimpinan Datu Patinggi Ali. Kumpulan penentang Berjaya mendapat bantuan senjata dan makanan daripada Sultan Sambas.[3] Sultan Brunei Pengiran Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun beliau gagal kerana Pengiran Mahkota tidak dipecat dan meneruskan kegiatannya. Ketidak stabilan politik Sarawak ini akan membuka ruang kepada James Brooke untuk campur tangan.
James Brooke tiba di Sarawak pada 15 Ogos 1839. Pengiran Muda Hashim telah meminta bantuan James Brooke untuk menghapuskan pemberontakan.[4] Pada bulan Februari 1841, James Brooke dilantik sebagai Residen Sarawak. Lapan bulan kemudian Pengiran Muda Hashim melantiknya sebagai Gabenor Sarawak. Pada 1 Ogos 1842, James Brooke diisytiharkan sebagai Rajah Sarawak. Walaupun perlantikan ini dibuat sebagai mengenang jasa James Brooke menghapuskan kegiatan lanun dan Pengeran Mahkota tetapi james Brooke juga menggunakan tekanan dan paksaan ke atas Pengiran Muda Hashim bagi memenuhi tuntutan.
Dalam usaha mengukuhkan kedudukan di Sarawak, James Brooke berusaha menghakis pengaruh kesultanan Brunei. Pembesar-pembesar dari Brunei diketepikan. James Brooke melantik ketua-ketua Melayu Sarawak memegang jawatan kerajaan. Antaranya termasuklah Datu Patinggi Ali, Dato Temenggung Marsal, Datu Bandar Kanca, Muhammad Lana (anak Datu Ali) dan Pengiran Matusin. Keturunan bangsawan Sarawak bergelar “Abang” kemudiannya diberi peluang untuk menjadi pegawai kerajaan kelas 2.[5] James Brooke juga mengambil langkah mengadakan peraturan dan undang-undang mengikut pola barat.[6]
Walaupun James Brooke Berjaya mendapat sokongan sebilangan orang tempatan tetapi ramai juga bumiputera yang tidak mahu tunduk dan mengiktiraf pemerintahan Brooke. Mereka tidak menghormati undang-undang yang dikeluarkan oleh Rajah Brooke, merompak dan melanin serta melawan dengan mengangkat senjata. Malah seorang pemimpin Iban bernama Linggir membuat percubaan membunuh Raja Brooke sewaktu diadakan ‘rumah terbuka’.[7]
Pada zaman Kesultanan Brunei, banyak kawasan yang diperintah secara bebas. Sekumpulan pembesar merdeka daripada keturunan Syarif Arab membina kekuasaan mereka terutama di Saribas dan Sekrang. Selain orang Melayu pembesar-pembesar ini juga disokong oleh puak-puak Iban yang tinggal di Saribas, Sekrang dan Batang Lupar.[8] Pembaharuan yang cuba diterapkan oleh James Brooke ternyata mengongkong dan merugikan dan menyebabkan sumber pendapatan pembesar terjejas. Bahkan peraturan ini juga bermakna simbol kekuasaan mereka terancam.
Peristiwa Gerakan Sharif Sahap (1850-1860) turut berlaku di Bahagian Sibu. Kebangkitan ini didorong oleh keinginan pemimpin-pemimpin tempatan untuk mengekalkan kuasa dan hak tradisional. Penentangan mereka dikenali sebagai ‘pakatan Melayu’ atau ‘Episod Mukah’.[9] Kerajaan Brooke terpaksa mengambil tindakan tegas meminda kebangkitan ini kerana mahu menguasai kawasan pengeluaran sagu.[10] Gerakan penentangan ini dipimpin oleh Sharif Sahap dan adiknya Sharif Mullah, Sharif Sahap menjadi pemerintah di Sekrang dan adiknya di Saribas. Pengikut-pengikut mereka terdiri daripada orang Melayu dan orang Iban dari Saribas, Sekrang dan Batang Lupar. Rajah Brooke tidak menyenangi pengaruh Sharif Sahap ke atas orang Iban terutama yang tinggal di sempadan. Rajah Brooke mendesak
Pengiran Muda Hashim mengenakan tekanan ke atas Sharif Sahab tetapi kurang berkesan. Rajah Brooke juga tidak menyenangi kegiatan Sharif Sahap dan kuncu-kuncunya dalam aktiviti merompak (melanin) ke atas kapal-kapal perdagangan dan jiran-jiran yang menjadi musuh mereka. Sharif Sahap juga dikatakan terlibat dalam kegiatan memperdagangkan hamba abdi.[11] Malah pada tahun 1842 Sharif Sahap merancang menyerang Kuching tetapi dibatalkan kerana perkara ini bocor dan Rajah Brooke didapati membuat persediaan yang mencukupi.
Dalam usaha menghapuskan penentang-penentang, Rajah Brooke menggunakan alas an ‘lanun’. Kerajaan Brooke gagal memberi penjelasan  yang jelas terutama sasaran serangan. Tindakan Brooke dibantah keras oleh beberapa golongan di England termasuk pertubuhan agama.[12] Graham Irwin menganggap kempen anti lanun sebagai kezaliman yang tidak perlu dan tidak berhati perut.[13]
Rajah Brooke telah berjaya meyakinkan kerajaan British supaya membantu beliau menghapuskan kegiatan lanun. Kapal-kapal perang British dihantar untuk membantu dari masa ke semasa. Pada tahun 1844, Kapten Henry Keppel dan kapal perang H.M.S. Dido dan Phlegethon Berjaya mengalahkan Sharif Sahab dan Sharif Mullah di Pemutus da Undup. Bagaimanapun kedua bersaudara ini Berjaya meloloskan diri dan bersatu dengan Syarif Jaafar di Lingga. Pihak British memburu mereka hingga ke Kapuas dan ini memaksa mereka berundur ke Pontianak. Sharif Sahab kemudiannya meninggal di Pontianak.[14]
Pihak British mengambil tindakan menyerang sekutu-sekutu Sharif Sahab yang terdiri daripada orang Iban di Sekrang, Undup dan Batang Lupar. Walaupun orang Iban kalah tetapi mereka Berjaya membunuh tiga orang askar British dan mencederakan lima puluh enam orang. Datu Patinggi Ali (ketua orang Melayu Kuching) juga turut terkorban.[15] Sharif Mullah telah diberi pengampunan dan dibenarkan menetap di Sekrang. Manakala Syarif Jaafar dipecat daripada jawatan pembesar Lingga dan dikehendaki tinggal di Sadung. Langkah Rajah Brooke gagal menyekat gerakan penentangan daripada penyokong-penyokong Syarif Mullah. Mereka sekali lagi bersama-sama orang Iban Sekrang menyerang Kuching pada tahun 1845. Percubaan serangan ini juga gagal dan selepas itu gerakan ini semakin reda.
Bagi Gerakan Syarif Masyhur, 1854-1861 dikatakan menggantikan Datu Patinggi Abd. Rahman sebagai pemerintah Sarikei sejak tahun 1849. Beliau dikatakan berasal daripada kampong Igan di muara Sungai Rejang dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Datu Patinggi Abd. Ghafur  serta orang Melanau Rejang. Bila Sarawak diserahkan kepada James Brooke, kedudukan Sharif Masyhur terus diiktiraf. Beliau seorang yang berkebolehan dan bercita-cita tinggi. Pengaruhnya begitu besar dalam kalangan masyarakat Islam dan bukan Islam di Bahagian Sarikei. Bagi pandangan pentadbiran Brooke pula pemimpin Melayu yang berkebolehan dianggap pengacau.[16]
Pada tahun 1854, Datu Patinggi Abd. Ghafur dipecat dari jawatan sebagai salah seorang pembesar utama Melayu Sarawak. Rajah Brooke tidak berpuas hati dengan tindakan Abd. Ghafur yang mengenakan cukai yang tinggi. Beliau kemudiannya mengadakan pakatan dengan Sharif Masyhur untuk membunuh Rajah Brooke dan semua orang Eropah di Sarawak. Rancangan ini gagal kerana rahsianya bocor. Abd. Ghafur ditangkap dan dinasihatkan ke Mekah.[17] Sharif  Masyhur terpaksa berbaik dengan James Brooke dan membenarkan Rajah mendirikan kubu di Sarikei.
Ketegangan berlaku lagi pada tahun 1855 bila Pengiran Matusin yang menjadi penyokong kuat Rajah Brooke membunuh Pengiran Arshad (wakil Sultan Brunei dan mertua Syarif Masyhur). Sharif Masyhur mengambil tindakan balas menyerang Mukah dengan bantuan orang Iban Kanowit dan Sungai Rejang.[18] Serangan ini dipatahkan dan Syarif Masyhur dilucutkan jawatan sebagai ketua di Sarikei.
Pada 25 Jun 1859 dua orang pegawai Eropah bernama Charles Fox dan Henry Steele dibunuh di Kubu Kanowit. Dua orang Iban bernama Sawing dan Sakalai turut terlibat. Menurut cerita lisan Kanowit, Sawing yang sudah beristeri berhasrat mengahwini seorang gadis bernama Nyalede. Gadis ini member syarat supaya Sawing menyediakan dua kepala orang putih.[19] Mengikut sumber barat, pembunuhan ini berlaku akibat merebaknya sikap anti barat ekoran pembunuhan berama-ramai ke atas orang Eropah di Banjarmasin pada tahun 1859.[20] Kerajaan Brooke mendapati orang Iban dari Kanowit, Poi dan Ngemah juga terlibat. Penggerak utama dan perancang di belakang peristiwa ini bagi Rajah Brooke tentunya Sharif Masyhur. Malah tindakan ini dianggap sebagai usaha pembesar-pembesar Melayu untuk menggulingkan Rajah Putih.[21]
Pakatan Melayu memuncak menjelang tahun 1860. Lebih ramai pembesar-pembesar Melayu terlibat. Bahkan Pengiran Temenggong Hashim Jalil dari Brunei juga menyertai Sharif Masyhur. Menurut Joan Rawlins, Pengiran Temenggung tersebut sebenarnya rakyat biasa bernama Tunjang. Tunjang diarahkan pergi ke beberapa tempat di Borneo untuk menarik sokongan.[22] Pengiran Temenggung diarahkan ke Pontianak untuk mengatur rancangan serangan ke atas Kuching bersama Datu Patinggi Abd Ghafur yang dalam buangan di Pontianak. Mengikut rancangan ini, Sharif Masyhur akan berjumpa mereka di Sungai Batang Rejang sebelum menyerang Kuching secara besar-besaran. Bagaimanapun pakatan mulai terencat bila Pengiran Temenggung dan Pengiran Abd Ghafur ditangkap oleh Belanda di Pontianak. Kedua-duanya dihantar ke Jakarta dan dipenjarakan.[23] Pakatan ini semakin padah bila Pengiran Matusin yang diajak turut serta telah memberitahu Rajah Brooke tentang rancangan menyerang Kuching.
Angkatan perang Syarif Masyhur dikalahkan oleh pasukan Rajah Brooke di bawah pimpinan Charles Brooke di Sadong pada bulan Februari 1860. Syarif Mashyur melarikan diri ke Sarikei dan kemudian ke Igan. Sudah menjadi kebiasaan pemerintah Brooke mengambil tindakan menghukum dan memusnahkan kawasan golongan penentang atau penyokong mereka. Charles Brooke mengambil tindakan membakar rumah-rumah di Sarikei dan Igan. Akibatnya, enam puluh empat orang pengikut Syarif Masyhur terkorban. Syarif Masyhur terpaksa mendapat perlindungan daripada iparnya pengiran Nipa di Mukah. Pengiran Nipa juga aktif dalam gerakan  anti British dan sering menganggu kapal-kapal perdagangan British. Rajah Brooke cuba menyekat kegiatan ini dengan menyerang Mukah pada bulan Ogos 1860 tetapi gagal mengalahkan Pengiran Nipa.[24]
Dalam usaha menghadapi Syarif Masyhur seterusnya pihak Rajah Brooke menggunakan Sultan Brunei untuk melemahkan penentangan. Sultan Mukmin telah memerintahkan Syarif Masyhur keluar dari Mukah. Setelah berunding dengan Syarif Masyhur, kerajaan Brooke membenarkan tokoh penentang  itu keluar dari Mukah. Syarif Masyhur memilih Singapura sebagai tempat menetap dan meninggal di sana pada tahun 1890. Rajah Brooke juga Berjaya melantik penyokong kuatnya Pengiran Matusin sebagai Pegawai Bumiputera Mukah.[25] Bagi mengukuhkan lagi kekuasaannya, Rajah Brooke mula berunding untuk mendapat kawasan tersebut supaya gerakan penentangan dapat dikawal dengan lebih berkesan. Sultan Brunei bersetuju menyerahkan kawasan meliputi Mukah, Rejang, Oya, Tatau dan Lembah Sungai Bintulu dengan bayaran tahunan $4,500.[26]
Bagi gerakan prores orang Cina, 1857 banyak dipengaruhi factor kedatangan orang cina ke Borneo pada abad ke-18 dijemput oleh Sultan-sultan Melayu untuk bekerja di lombong emas. Mulanya penduduk Cina di Sarawak kecil sahaja bilangannya dan tinggal di Pengkalan Tebang (sempadan Kalimantan Belanda-Sarawak). Pada peringkat awal pelombong-pelombong Cina di Kalimantan menjalankan kegiatan secara persendirian sebelum menubuhkan kongsi.[27] Bila antimony menjadi barang dagangan penting pada tahun-tahun 1820-an ramai pelombong Hakka berpindah ke Bau untuk melombong. Kegiatan perlombongan ini dibuat melalui kongsi San-tiao-kou.[28] Orang Cina di Bau mempunyai hubungan baik dengan orang Cina di Sambas (Kalimantan Belanda). Orang Cina Sambas dikatakan tidak begitu gemar mengikut peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Perlakuan ini diikuti oleh orang Cina di Bau.
Menjelang tahun 1850-an penduduk Cina di Ulu Sarawak meningkat hingga empat ribu orang. Dorongan kemasukan merek adalah kerana jaminan kestabilan pemerintahan Brooke dan dasar liberal Brooke dalam pemberian tanah dan perlombongan. Kebanyakan penghijrahan Cina ini dating dari kawasan Kalimanatan Belanda, khususnya Sambas. Keadaan di Sambas telah menjadi faktor penolak penghijrahan tersebut. Kerajaan Belanda mengenakan tekanan kuat ke atas komuniti Cina bagi memastikan keberkesanan pentadbiran. Di samping itu pergaduhan juga sering berlaku dalam masyarakat Cina Sambas akibat pergaduhan antara kongsi gelap San-tiao-kou dengan Ta-king.[29]
Di Sarawak kedua-dua kongsi gelap ini bersatu dan menyusun organisasi lebih besar dan menjalankan kegiatan perlombongan di Bau, Bidi, Paku dan Tandong. Selain bermatlamat ekonomi, kongsi ini juga bertujuan untuk menegak dan mengekalkan autonomi etnik Cina. Pihak kongsi menjalankan pemerintahan sendiri termasuk menguruskan system kehakiman, membuat senjata, menggunakan mata wang sendiri dan mengibarkan bendera sendiri sebagai lambing kuasa politik.[30] Walaupun Rajah Brooke menggalakkan perlombongan dan pertanian tetapi tidak berhasrat memberi status pemerintahan sendiri kepada orang Cina seperti yang dibuat oleh Kesultanan Sambas dan Sumatra Barat.[31] Ini kerana langkah sedemikian akan mendorong ke arah wujud negeri dalam negeri.
Bagi orang Cina di Bau mereka mengendahkan hasrat Brooke. Mereka terus menggalakkan kemasukan orang Cina yang hamper sama suku dan dialek bagi mengukuhkan kedudukan. Menurut orang Cina di Bau, kongsi sudah membuat perjanjian dengan Pengiran Muda Hashim dan hak yang diberikan kepada orang Cina tidak berubah walaupun Rajah Brooke diberi kuasa memerintah Sarawak. Dalam kata lain, kongsi yang bertapak lebih awal di Bau daripada James Brooke tidak boleh menerima tuntutan hak kekuasaan Rajah Putih tersebut. Rajah Brooke menyedari sejak abad ke-18 lagi di Borneo Barat kecenderungan,
…when kongsi, usually situated up-river, because strong enough, they challenged the authority of down-river centres. A similar geopolitical conflict was to take place in Sarawak between the up-river Bau kongsi and the down-river based white Rajah. (John M. Chin, 1981, hal. 30).

Pada awal tahun 1850-an, kongsi tidak menentang kerajaan secara aktif. Ini mungkin didorong oleh zaman kemakmuran di Bau ketika itu. Bagaimanapun terdapat golongan tetentu dalam komuniti Cina yang menjalankan kegiatan yang tidak disenangi oleh Rajah Brooke. Rajah Brooke menyedari adanya ‘negeri dalam negeri’ yang akan mengancamnya. Oleh itu, pada tahun 1852 dibentuk daerah Bau bagi memastikan kuatkuasa kerajaan Brooke dipatuhi. Orang Cina dibenarkan melantik kapitan mereka sendiri di samping seorang kapitan Inggeris yang mewakili kerajaan Brooke. Kedua kapitan ini diberi tanggungjawab mentadbir kawasan pendalaman ini. Bagaimanapun had kuasa kongsi dikurangkan. Kongsi tidak boleh membuat keputusan-keputusan penting atau mengendalikan kes jenayah di luar kelompok mereka. Kongsi juga tidak dibenarkan mengambil tanah orang Dayak atau membina parit tanpa kebenaran kerajaan.[32]
Rajah Brooke mula menguatkuasakan peraturan dan menangkap agen-agen kongsi dari Singapura dan ahli-ahli yang dianggap mengancam. Tuan Muda Charles Brooke pula memerintah orang Cina membina kubu kerajaan di Belidah ddan meminta orang Cina menyerah senjata. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalanagan masyarakat Cina di Bau. Perasaan tidak puas hati semakin memuncak bila kerajaan Brooke melaksanakan undang-undang candu.[33] Sebagai langkah memprotes orang Cina di pendalaman tidak mengeksport emas  melalui Kuching tetapi melalui Sambas. Mereka tidak mahu Kuching muncul sebagai pelabuhan entrepot walaupun Sungai Sarawak satu-satunya jalan yang menghubungkan Bau dengan dunia luar. Lagipun, perdagangan di Kuching dikuasai oleh puak Hokkien dan Teochius yang bermusuhan  dengan Hakka.[34] Lagi satu kaedah orang Cina di Bau menentang undang-undang candu ini ialah dengan menyeludupnya dari Singapura dan Pulau Natuna. Nampaknya krisis candu ini menjadi pemangkin kepada tercetusnya perang.[35]
Ada pendapat mengatakan kebangkitan ini ada hubungkait dengan cita-cita menggulingkan dinasti Ching di China dan gerakan anti British di Canton.[36] Pada tahun 1856, Persuruhjaya Canton menawarkan $30 untuk sebiji kepala orang British. Ini menyebabkan orang Cina di Borneo menunggu peluang untuk menimbulkan kekacauan.[37] Menurut  pandangan lain kebangkitan ini hanya bersifat tempatan dan kalau ada pun pengaruh luar hanya  dari Sambas. Lagipun sentiment anti Brooke tidak meluas. Orang Cina di Kuching dan pelombong Hakka di Marup, Batang Lupar tidak member sokongan.[38]
Orang Cina di Bau membuat keputusan untuk memberontak dan menggulingkan kerajaan Brooke yang dianggap menindas mereka. Mereka mahu merampas kuasa dan membunuh Rajah Brooke serta orang Eropah dalam usaha untuk mengembalikan cara hidup kongsi. Pada 18 Februari 1857, lebih kurang enam ratus orang Cina Bau berangkat ke Tundong ke Kuching untuk menyerang kediaman Rajah Brooke. Akibat serangan yang tidak diduga  Rajah Brooke terpaksa mencari perlindungan di rumah orang Melayu. Sebenarnya kongsi tidak berminat menubuhkan kerajaan di Kuching dan mereka meminta Ludvig Helms (Pengurus Syarikat Borneo) yang mempunyai hubungan dagang dengan kongsi dan seorang pedagang bernama Rupell untuk menguruskan hal ehwal luar. Manakala Datu Bandar diminta memerintah orang Melayu di Kuching. [39] Rajah Brooke dengan dibantu oleh orang Melayu dan Iban Berjaya membuat serangan balas. Lebih kurang 3,500 orang Cina terkorban atau melarikan diri ke Sambas.[40]
Dalam konteks gerakan protes orang Iban, orang Iban telah bersekutu dengan orang Melayu dalam gerakan anti Brooke. Bila Rajah Brooke Berjaya menangani gerakan ini, orang Melayu dan Dayak Laut digunakan sebagai sekutu yang berguna khususnya dalam usaha menekan kebangkitan orang Dayak Ulu. Bahkan kecenderungan Iban Laut dari Saribas dan Sekrang bermusuhan dengan orang Iban Balau (Lingga), Undup dan Seboyan Berjaya dimanfaatkan oleh Rajah Brooke.[41] Gerakan penentangan orang Dayak jelas bersifat tempatan tetapi tidak begitu mudah untuk ditundukkan.
Gerakan Rentap 1849-1861 turut mendominasi gerakan protes ini. Tokoh ini lahir sekitar tahun 1800 dan tinggal di kawasan Sungai Saribas. Nama asalnya Libau dan mula menggunakan nama Rentap selepas ‘potong kepala pertama’. Ini selaras dengan tradisi potong kepala dalam kalangan orang Dayak.[42]  Rentap mula terlibat dalam gerakan anti Brooke bila turut berjuang menentang angkatan Rajah Brooke dalam peperangan di Benteng Maru. Ini berlaku pada 31 Julai 1849. Rentap mula mengukuhkan kedudukan dengan membina kubu di Tabbat. Gerakan penentangan ini mendapat sokongan dari kawasan Sekrang dan Saribas. Dalam usaha untuk melindungi penduduk yang menyokong kerajaan, Rajah Brooke terpaksa membina kubu di Lingga. Bagaimanapun ini tidak menghalang Rentap daripada menyerang kubu Brooke di Sekrang dan Lingga. Bagi mengatasi masalah ini Charles Brooke dihantar mengetuai ekspedisi menghukum. Oleh kerana kurang tenaga, Charles Brooke mendapat bantuan sukarelawan Dayak yang sememangnya sedia berperang tanpa gaji. Ekspedisi ini dikenali sebagai ekspedisi Sungai Lang.[43] Ekspedisi ini kurang berhasil.
Pada bulan Disember 1852 Rajah Brooke datang ke Sekrang untuk berunding tetapi Rentap menolak. Satu lagi ekspedisi menghukum dihantar pada bulan Ogos 1854. Angkatan ini terdiri daripada tujuh ribu orang Melayu dan Dayak. Ekspedisi ini mulanya diarahkan menyerang rumah panjang di Apai Dendang sebelum menyerang Rentap di Sungai Lang. walaupun Rentap cedera tetapi sempat menyelamatkan diri dan kemudian mengambil tindak balas menyerang orang Dayak yang menyokong Rajah Brooke. Pada tahap ini nama Rentap begitu popular dan menjadi pusat tumpuan penentang kerajaan Brooke. Rentap telah mengisyitiharkan dirinya sebagai Raja Pendalaman. Bagi mengukuhkan kedudukan, Rentap telah membina kubu di Sadok. Pada tahun 1857, sekali lagi Charles Brooke (Tuan Muda) mengetuai ekspedisi menghukum tetapi terpaksa berundur sekali lagi. Sekali lagi Rentap dan penyokong-penyokongnya membalas dendam dengan menyerang orang Dayak yang menyokong Rajah Brooke. Kali ini tumpuannya di Lupar dan Saribas. Satu lagi langkah yang dibuat oleh Rentap bagi mengukuhkan kedudukannya ialah dengan membina kubu di Betong.[44]
Menjelang tahun 1858, kepopularan Rentap mulai merosot. Orang Dayak tidak suka tindakannya menceraikan isterianya dan kemudian berkahwin dengan wanita muda bernama Ranee Sadok.[45]  Dalam pada itu, Rajah Brooke meneruskan tekanan dengan menghantar ekspedisi menghukum pada tahun 1858. Ekspedisi yang dihantar pada bulan September 1861 ternyata lebih berkesan dan Kubu Rentap di Bukit Sadok ditawan pada bulan berikutnya. Rentap melarikan diri ke dalam hutan tetapi kemudiannya tinggal di Etabai dan seterusnya di Wak, Julau sehingga usia tuanya dan meninggal di Tembawai panggil.[46]
Penentangan Bantin 1896-1908 dan orang Iban mempunyai kaitan dengan tradisi dan kebudayaan yang sukakan akan peperangan, potong kepala dan migrasi. Kebangkitan Iban lebih bersifat kelompok dan tidak terlalu bergantung kepada institusi kepimpinan. Orang Iban Nampak seperti tidak ada ketua atau seseoang yang paling berpengaruh untuk dipatuhi. Ketua-ketua Iban yang ada termasuklah Tuai Serang (Ketua Perang), Tuai Kayau (Pahlawan Utama), Manok Sabong (Hulubalang), Tuai Menoa (Ketua / Pemimpin) dan Tuai Rumah (Ketua Rumah Panjang). Bagi orang Iban yang mempunyai hubung kait dengan Kesultanan Brunei, ketua-ketua Iban tersebut diberi gelaran Orang Kaya, Orang Kaya pemancha, Orang Kaya Panglima dan Orang Kaya Temenggung.[47] Bagaimanapun masyarakat Iban tidaklah begitu berkesedaran  kelas. Malah Bantin pun daripada kalangan rakyat bawahan.[48] Oleh itu, kepimpinan Bantin dapat dilihat sebagai pemangkin aktifnya gerakan penentangan.
Bantin lahir sekitar tahun 1855-60, di Delok. Beliau bergelar  Ijau Layang. Mula terlibat dalam peperangan menentang Rajah Brooke pada tahun 1875 di Bukit Seligi. Pada pandangan orang Iban beliau tidaklah dapat menjadi panglima yang digeruni. Ini kerana beliau tidak mempunyai dua kualiti penting kepimpinan. Iban iaitu ‘mimpi’ dan ‘tau serang’. Mengikut Robert Pringle (1970), Bantin tidak pernah mendakwa bermimpi diberi tugas memimpin angkatan perang.[49] Kepercayaan sebegini amat penting dalam masyarakat pagan[50] dalam usaha mengukuhkan keyakinan peribadi dan pengikut.  Didorong oleh kepercayaan inilah pemimpin-pemimpin Iban dahulu  memusatkan pemikiran kepada mimpi. Bantin sendiri mendakwa pernah bermimpi pergi ke Panggau Libau, rumah panjang keramat Keling iaitu wira orang Iban. Bantin akan terlibat dalam banyak peperangan di bawah ketua-ketua Iban termasuk anaknya sendiri.[51]
Satu lagi perkara yang mendorong kebangkitan orang Iban Ulu, khususnya di Bahagian kedua kerana kedudukan tempat tinggal mereka bersempadan dengan Kalimantan Belanda. Bila mereka mendengar undang-undang dengan mudah mereka melarikan diri ke kawasan Belanda. Kebanyakan mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang Iban di kawasan Sungai Leboyan (Kalimantan Belanda). Charles Brooke yang menggantikan bapa saudaranya (1868-1917) menghadapi kesulitan menangani orang Iban di kawasan ini kerana,
In part because it was the home of the most conservative Ibans in the country, naturally inclined to resist authority in part because it was runs nearly parallel with an artificial political frontier, the Upper Batang Lupas was never under effective Government control until the second decade of the twentieth century. (Robert Pringle, Rajahs and Rebels, op. cit., hal. 212)

Pada zaman pemerintahan Charles Brooke daerah pendalaman kurang diberi perhatian kerana sibuk menghadapi penduduk kawasan pantai. Bila Charles Brooke Berjaya menundukkan penentangan tersebut mulalah beliau memberi perhatian untuk menguatkuasakan pemerintahan di kawasan pendalaman khususnya di kawasan Hulu Batang Lupar. Orang Hulu Batang Lupar tidak menyenangi kehadiran kerajaan yang menganggu cara hidup mereka.
Dalam menghadapi gerakan penentangan di Sarawak, kerajaan Brooke sebenarnya menghadapi masalah kekurangan tenaga askar. Oleh itu, digunakan sukarelawan Melayu dan Iban. Orang Iban yang menyokong rejim Brooke  biasanya tinggal di kawasan sebelum Engkilili. Orang Iban ini walaupun tidak dibayar gaji tapi sanggup berperang kerana kencenderungan berperang dan peluang untuk mendapat kepala musuh yang menjadi lambing keperwiraan. Nampaknya walaupun ekspedisi kerajaan Brooke adalah untuk mengamankan kawasan hulu namun pada masa yang sama usaha ini juga member kesan bertambahnya dendam dan pemusuhan sesame orang Iban.
Sebelum gerakan Bantin bermula, penentangan orang Iban Hulu Batang Lupar dipimpin oleh Ngumbang. Puncanya keengganan mereka membayar cukai pintu dan tidak mahu menghentikan amalan potong kepala.[52]  Beberapa ekspedisi menghukum dihantar untuk menghukum  Ngumbang tapi gagal, keadaan hanya kembali aman selepas tahun 1886 bila Ngumbang bersedia bekerjasama dengan kerajaan Brooke.
Pada tahun 1890 keadaan di Hulu Batang Lupar bergolak semula. Di sinilah peranan Bantin mula terserlah. Bantin dan beberapa keluarga Iban pengikut Ngumbang berpindah ke kawasan hutan di Delok. Tindakan berpindah ini dilakukan untuk mencari kawasan penanaman padi huma yang lebih sesuai. Selain itu mereka mahu mengelak kuatkuasa kerajaan. Ini bertentangan dengan dasar kerajaan Brooke yang mahu penduduk membuat petempatan tetap di tebing sungai-sungai utama sahaja. Dalam usaha memaksa Bantin berpindah balik ke kawasan asal, Ngumbang diarah menyerang Bantin. Usaha ini gagal malah lima keluarga lagi pengikut Ngumbang menyertai Bantin.
Ada dua lagi perkara yang menimbulkan ketegangan antara Bantin dengan kerajaan Brooke. Pertama kedatangan D.J.S. Bailey sebagai Residen Bahagian Kedua pada akhir tahun 1890. Bailey dikatakan seorang yang sangat tegas melaksanakan dasar-dasar kerajaan terutama dalam usaha menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Peristiwa kedua, keengganan Bantin dan beberapa orang Ketua Iban yang pergi berniaga di Kapuas (Kalimantan Belanda) membayar cukai.[53]
Perasaan anti kerajaan semakin besar bila Bailey menghantar ekspedisi menghukum Bantin pada tahun 1896. Pasukan Bailey berjaya membunuh anak saudara Bantin dan kepalanya dibawa ke Sekrang untuk pesta. Bantin mengambil tindakan balas menyerang Sekrang.[54]  Beberapa usaha dibuat oleh kerajaan Brooke untuk mententeramkan keadaan termasuk kesediaan Charles Brooke berunding dan menawarkan pengampunan. Bila usaha ini gagal Charles menggunakan taktik menghukum. Satu ekspedisi di bawah pimpinan Panglima Dalam Munan dari Rejang dihantar untuk mengajar Bantin. Selain membunuh, ekspedisi  ini juga terlibat membakar rumah panjang. Walaupun tindakan ini kejam dan ganas tetapi tidak dapat memadamkam gerakan penentangan sepenuhnya. Keadaan hanya menjadi tenteram untuk selama tiga tahun.
Kekacauan tercetus semula bila seorang Iban dari kawasan sempadan Kalimantan Belanda dibunuh di Sermat pada bulan Disember 1901. Kerajaan mengambil langkah segera memenjara pembunuh-pembunuh tersebut dan membayar pati nyawa[55] kepada keluarga mangsa.[56] Bantin yang ada hubungan kekeluargaan dengan si mati tidak berpuas hati dan mengambil tindakan balas menyerang rumah panjang di Sermat pada bulan Mac dan Mei 1902.[57] Rajah Charles Brooke pula mengambil tindakan tegas menghantar skspedisi menghukum pada bulan Jun 1902. Seramai dua belas ribu askar dan sukarelawan yang terlibat.[58]  Ekspedisi ini gagal kerana kemarau panjang. Dianggarkan seribu orang daripada pasukan kerajaan terkorban kerana wabak kolera. Ini merupakan kemenangan kepada Bantin dan mendorong Ngumbang untuk menyertai kumpulan penentang semula.
Pada awal tahun 1900 keadaan di Bahagian Kedua dan Ketiga begitu gawat. Penentangan antara sesame kaum Iban  tidak dapat dibendung dan sering balas membalas serangan. Kumpulan Bantin begitu mendendami orang Iban yang menyokong kerajaan Brooke dan mengambil kesempatan ketidakupayaan kerajaan untuk membalas dendam. Ekspedisi menghukum yang dihantar gagal mencapai matlamat dan hanya  dapat membakar beberapa buah rumah panjang dan mengutip sejumlah kepala musuh. Selebihnya jurang pemusuhan semakin melebar.
Hanya masa yang menjinakkan orang Iban. Menjelang tahun 1905, orang Ulu Batang Lupar jemu berperang. Ramai penentang kerajaan di Pan dan Engkari mulai membayar cukai dan berjanji hidup aman. Dua tahun kemudian, Bantin pun mulai berminat berdamai. Orang yang memainkan peranan penting untuk mengendurkan ketegangan ini ialah Charles Hose (Residen Bahagian Ketiga). Tapi usaha ini dirosakkan oleh Bailey yang menghantar satu ekspedisi menghukum Bantin pada tahun 1908 setelah Bantin menyerang orang Iban di Sekrang.[59]
Sebenarnya Bantin dan pengikutnya tidak menganggap kerajaan pusat di Kuching sebagai musuh. Bantin lebih melihat Bailey sebagai musuh kerana perlaksanaan dasar yang keras. Oleh sebab itu, bila Bailey digantikan dengan A.B. Ward keadaan beransur pulih. Langkah Ward bertolak ansur pulih. Langkah Ward bertolak ansur telah member kesan.[60]  Bantin sendiri telah muncul bersama Ngumbang dan pengikut-pengikutnya di Lubuk Antu dan telah membayar denda yang dituntut oleh kerajaan. Bagaimanapun Bantin tidak lagi menetap di Batang Lupar dan mengambil keputusan berpindah ke Sungai Leboyan (Kalimantan Belanda). Beliau meninggal di sana pada tahun 1832.[61]
Bagi kebangkitan Asun 1930-1932, mempunyai kaitan dengan penentangan orang Iban terhadap Brooke sebelumnya. Pada zaman pemerintahan Brooke terdapat kumpulan Iban yang pro kerajaan dan satu puak lagi menjadi penentang. Kumpulan Iban yang mulanya pro kerajaan boleh bertukar kepada anti kerajaan dan begitulah sebaliknya. Tokoh penentang pada awal 1930-an ini lahir sekitar tahun 1880 di Entabai dan meninggal dunia pada tahun 1958.[62]  Pada masa pemberontakan Bantin, Asun berjuang di pihak kerajaan.  Sebagai penyokong kerajaan beliau dilantik sebagai penghulu Entabai sekitar tahun 1915. Sebenarnya institusi penghulu baru diperkenalkan oleh kerajaan Brooke dan kemudiannya menjadi sebahagian birokrasi Brooke.[63]  Asun juga diberi penghormatan  oleh komunitinya dan dilantik sebagai ‘Tuai Rumah’.[64]
Asun mula mengambil pendirian anti kerajaan bila betelagah dengan C.D. Adams, residen Bahagian Ketiga. Pada tahun 1926, beliau meletakkan jawatan penghulu dan menyerahkan semula pakaian seragam dan lencana. Punca Asun berbalah kerana beliau enggan membayar cukai.[65] Pada masa kebangkitan Bantin soal migrasi adalah salah satu perkara yang menjadi perbalahan antara orang Iban dengan kerajaan Brooke. Berpindah-pindah sudah menjadi tradisi orang Iban. Mereka berpindah dari kawasan Kapuas (Kalimanatan Belanda)  ke Batang Lupar dan Lembah Rejang sejak abad ke-16. Pada abad ke-19, mereka sudah menjadi penduduk majority di Bahagian Kedua dan Ketiga.[66]  Dorongan utama orang Iban berpindah adalah mencari kawasan yang sesuai untuk padi huma. Bagi kerajaan Brooke amalan berpindah menimbulkan masalah kerana ini menyulitkan kawalan. Pada tahun 1926, Residen Bahagian Ketiga menentapkan peraturan migrasi. Setiap orang Iban yang hendak keluar kawasan dikehendaki mendapat pas keluar terlebih dahulu.[67]
Amalan potong kepala dalam kalangan orang Iban sering menjadi pencetus kebangkitan. Amalan ini menimbulkan semangat suka berperang dan keperwiraan dalam kalangan mereka. Langkah kerajaan Brooke untuk menghapuskan amalan ini tidak Berjaya. Ekspedisi-ekspedisi menghukum yang dihantar untuk mengajar puak Iban anti kerajaan tidak Berjaya. Malah permusuhan antara pihak pro kerajaan dengan penentang semakin membara.[68]  Asun sendiri berjaya menarik orang-orang muda Iban untuk menyertainya dengan membangkitkan soal etika memotong kepala.
Tindakan kerajaan Vyner Brooke melaksanakan cukai dan peraturan baru menimbulkan kegelisahan orang Iban. Dalam soal pembayaran cukai pintu, orang Iban tidak membantah semasa sebuah keluarga dikenakan bayaran seringgit setahun.  Mereka mula memprotes bila kerajaan mahu mengutip mengikut bilik tanpa mengira penghuninya seorang janda atau miskin. Cukai tambahan pula dikenakan untuk setiap tangga rumah panjang sebanyak lima ringgit atau sepuluh ringgit untuk sebuah rumah panjang. Sukai senapang patah yang baru juga menimbulkan bantahan dalam kalangan orang Iban. Apa yang lebih menimbulkan rasa tidak senang bila tersebar khabar angin yang kerajaan akan mengenakan cukai ke atas setiap orang lelaki sebanyak lima puluh sen setiap kali ingin meniduri isterinya.[69]  Beberapa dasar kerajaan Brooke antara 1920-30 juga menimbulkan ketegangan dengan masyarakat Iban. Pada tahun 1920 ditubuhkan Jabatan Hutan Simpan dan Perhutanan. Jabatan ini mahu menghentikan amalan tanam pindah, penebangan hutan, mengutip hasil hutan dan memburu binatang liar. Mulai tahun 1926 Residen Bahagian Ketiga mengarahkan orang Iban membina rumah panjang yang boleh memuatkan tidak lebih sepuluh keluarga. Ini bagi mengelakkan penyatuan dan memudahkan kawalan. Orang Iban membantah dengan alas an peraturan ini bertentangan dengan adat mereka.[70]
Tekanan ekonomi turut memainkan peranan menimbulkan rasa tidak puas hati. Sekitar tahun 1928-29, harga barangan keluaran hutan dan getah mulai jatuh. Kejatuhan harga bahan ini menyulitkan orang Iban menyara kehidupan mereka. Kerajaan Brooke pula tidak berpeluang untuk menerangkan bahawa naik-turun harga barangan adalah di luar kawalan kerajaan.[71]  Bagaimanapun sukar untuk memastikan kejatuhan harga getah menyebabkan orang Iban menentang kerajaan kerana pekebun kecil Melayu dan Cina lebih ramai menerima kesan. Bilangan pekebun kecil getah Melayu dan Cina melebihi orang Iban. Kekecewaan politik nampaknya lebih mendorong orang Iban menentang kerajaan Brooke.
Pada penghujung tahun 1931, C.D.Adams (Residen Bahagian Ketiga) menghantar perwakilan berjumpa Asun. Residen menjemput Asun ke Sibu untuk berunding. Bagaimanapun Asun terus menentang dan menghasut orang Iban. Beliau mengirimkan lembing-lembing perang kepada ketua-ketua Iban di Bahagian Kedua dan Ketiga. Ini melambangkan Asun mahukan sokongan mereka. Kebanyakan yang tertarik menyertai Asun terdiri daripada golongan muda. Mereka lebih terdorong oleh semangat keperwiraan dan tradisi potong kepala. Ketegangan memuncak bila kerajaan Vyner Brooke mengecap Asun sebagai penderhaka dan Asun pula mengancam akan menyerang orang Eropah.[72]
Pada 9 Januari 1932 satu rundingan diadakan antara Asun dengan wakil kerajaan Brooke di rumah Penghulu Undu. Pihak Brooke mahu Asun menyerah diri dan akan dipenjarakan untuk jangka masa pendek tapi tawaran tersebut ditolak. Setelah rundingan gagal, sati ekspedisi dihantar untuk menghukum Asun, dikenali sebagai Ekspedisi Kanawit-Entabai. Asun mengambil langkah membakari rumah panjangnya terlebih dahulu dan menjalankan taktik serangan hendap. Pasukannya Berjaya membunuh seorang dan mencederakan lima orang pasukan ekspedisi. Selepas itu Asun dan orang-orangnya melarikan diri ke Bukit Lanjak Entimau.[73]
Perjuangan Asun nempaknya tidak bertahan lama seperti gerakan Bantin. Pada bulan Disember 1932, Asun menyerah diri kepada Pegawai Daerah, J.C.H. Barcort. Beliau dipenjarakan di Kuching untuk jangka masa pendek, Asun dibuang daerah ke Lundu. Pihak kerajaan Brooke memastikan beliau tidak menghubungi pengikut-pengikutnya lagi. Walaupun Asun menyerah diri tetapi penentangan dan pelanggaran undang-undang oleh orang Iban berterusan. Sekumpulan pemuda Iban (lebih kurang tiga puluh orang) terus bergiat dengan amalan potong kepala.[74]  Di antara wira Iban yang meneruskan penentangan termasuklah Kendawang dan saudara tirinya banyang.[75]
Gerakan Asun seperti pemberontakan orang Iban yang lain tidak ditunjangi dengan kesedaran untuk menggulingkan kerajaan Brooke. Tumpuan gerakan lebih bersifat tempatan, perseorangan dan kebumiputeraan. Satu sudut pandangan berbeza diberikan oleh Ranee of Sarawak yang menganggap gerakan Asun paling agresif dan sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapai matlamatnya.[76]  Tetapi  dalam melayan penentangan orang Iban, kerajaan Brooke menanganinya seperti budak sekolah yang nakal dan bukan sebagai musuh politik yang serius.
Sebagai rumusan, pentadbiran James Brooke bukanlah diterima oleh semua pihak di Sarawak. Pada peringkat awal lagi Pengiran Muda Hashim cuba menolak tetapi Brooke menggunakan kekuatan tenteranya  dan gertakkan untuk memperolehi Sarawak. Pada peringkat awal gerakan penentangan tertumpu di bahagian pantai. Pemimpin-pemimpinya terdiri daripada bangsawan Melayu yang tercabar kewibawaan tradisionalnya. Penentangan ini Berjaya ditundukkan dengan bantuan tentera laut British dan kumpulan pro Brooke. Brooke nampaknya Berjaya mengeksploitasi isu lanun untuk mendapat sokongan dan menghalalkan tindakan.
Orang Cina pula memberontak kerana kerajaan Brooke mencabar tradisi kongsi mereka. Demikian juga orang Dayak yang tidak mahu amalan tradisi mereka diganggu-gugat. Pada peringkat awal kerajaan Brooke hanya berdepan dengan orang Dayak kawasan pantai. Bila kumpulan ini ditundukkan mereka menjadi penyokong kerajaan dan sering digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi menghukum di bahagian ulu.
Gerakan penentangan lebih bersifat tempatan dan kebumiputeraan. Terdapat banyak alas an yang mendorong kebangkitan. Ia menyangkut  persoalan tanah, adat, pembunuhan, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan baru, migrasi dan persoalan-persoalan kecil bersifat peribadi dan tempatan. Namun kerajaan Brooke berjaya menanganinya dengan kekuatan tentera dan mengeksploitasi permusuhan suku-suku kaum. Walaupun begitu gerakan protes tidaklah dapat dipadamkan sepenuhnya.
[1] James P. Ongkali, “Pre-Western Brunei”, SMJ (40-41), 1972 : hal. 1-16.
[2] Sabihah Osman, Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak, 1990 : hal. 15-16.
[3] Buyung Adil, Sejarah Sarawak, 1981 : hal. 11.
[4] S. Baring-Gould dan C.A. Bampfylde, A History of Sarawak Under. Its Two White Rajahs, 1839-1908, London, 1909.
[5] Steven Runciman, The White Rajahs, 1960 : hal.69.
[6] Lihat, Buyung Adil, op.cit., hal. 22-24.
[7] Ibid, hal. 24-25.
[8] Sabihah Osman, Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak, op.cit., hal. 26.
[9] Robert Pringle,Rajahs and Rebels, 1970 : hal. 97-134.
[10] Sabihah Osman, Malay Muslim Political Participation, Sabah Society Journal, Vol. VIII, 1982 (2): hal. 288.
[11] Joan Rawlins, Sarawak, 1839-1968, 1969 : hal.49.
[12] Sabihah Osman, Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak, op.cit., hal. 19.
[13] Graham Irwin, Borneo Abad Kesembilan Belas, 1986 : hal. 1981.
[14] Buyung Adil, Sejarah Sarawak. Op.cit., hal. 35.
[15] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op.cit., hal. 51.
[16] Robert Pringle, Rajahs and Rebels, hal. 113.
[17] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op.cit., hal. 91.
[18] Nicholas Tarling, Britain, Brooke and Brunei, 1971 : hal. 110-111.
[19] Tuton Kaboy, “The Murder of Steele and Fox : Two Versions”, SMJ, 1965 : hal. 207-210.
[20] S. Baring-Gould dan C.A. Bampfylde, A History of Sarawak Under. Its Two White Rajahs, 1839-1908, op.cit., hal : 220.
[21] Lihat, Versi Sharif Masyhur dalam Robert Pringle, “The Murder of Fox and Steele : Mashor’s Versions”. SMJ, 1965 : hal. 215.
[22] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op.cit., hal. 94.
[23] Ibid, hal. 94-95.
[24] Buyung Adil, Sejarah Sarawak, op.cit., 73-74.
[25] Ibid, hal. 75.
[26] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op.cit., hal. 111.
[27] Daniel Chew, Chinese Pioneers on the Sarawak Frontier, 1841-1941, 1990 : hal. 18-23.
[28] Ibid, hal, 23.
[29] John M. Chin, The Sarawak Chinese, 1981 : hal. 27-28.
[30] Daniel Chew, Chinese Pioneers on the Sarawak Frontier, 1841-1941, op. cit., hal. 23.
[31] John M. Chin, The Sarawak Chinese, op.cit., hal. 28.
[32] Ibid, hal. 30.
[33] Ibid, hal. 32-34.
[34] Daniel Chew, Chinese Pioneers on the Sarawak Frontier, 1841-1941,op.cit, hal. 31.
[35] Robert Payne, The White Rajahs of Sarawak, 1960: hal.86.
[36] Steven Runimen,The White Rajahs, 1960 : hal 126.
[37] Robert Payne, The White Rajahs of Sarawak, op. cit., hal. 86.
[38] Daniel Chew, Chinese Pioneers on the Sarawak Frontier, 1841-1941, op. cit., hal. 32.
[39] John M. Chin, The Sarawak Chinese, op. cit., hal. 36.
[40] Spencer St. John, Life in Forests of the Far East, Vol.2, 1974 : hal.  354-358.
[41] Benedict Sandin, The Sea Dayaks of Borneo, 1967 : hal. 65-71.
[42] Peter Metcalf, A Borneo Journry Into Death, 1982 : hal. 112-136.
[43] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op. cit, hal. 76-77.
[44] Robert Pringle, Rajahs and Rebels, op. cit., hal. 107-110.
[45] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op. cit, hal. 79.
[46] Maran Ramping, Rentap Pahlawan Iban, 2001: hal. 5.
[47] Benedict Sandin, “Iban Leaders”, SMJ, 1970 : hal. 89.
[48] S. Baring-Gould dan C.A. Bampfylde, A History of Sarawak Under. Its Two White Rajahs, 1839-1908, op.cit., hal : 387.
[49] Robert Pringle, Rajahs and Rebels, op. cit., hal. 220.
[50] Istilah ‘pagan’ bermaksud masyarakat yang berpegang kepada amalan dan kepercayaan nenek moyang.
[51] Benedict Sandin, ‘Iban Hero Dreams and Apparitions, SMJ, 1966 : hal. 118-119.
[52] Ibid, hal. 216.
[53] Ibid, hal. 222.
[54] Ibid, hal. 223.
[55] Istilah ‘pati nyawa’ bermaksud ganti rugi yang dijelaskan oleh pihak tertentu.
[56] Benedict Sandin, The Sea Dayak of Borneo, 1967 : hal. 9.
[57] Robert Pringle, Rajah and Rebels, op. cit., hal. 224-225.
[58] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op. cit, hal. 122.
[59] Ibid, hal. 232.
[60] A.B. Ward, Rajah’s Servant, Cornell University, 1966 : hal. 121-122.
[61] Robert Pringle, Rajah and Rebels, op. cit., hal. 233.
[62] Joan Rawlins, Sarawak 1839-1968, op. cit, hal. 125.
[63] Eric Jensen, The Iban andTheir Religion, 1974 : hal. 23-24.
[64] Ibid, hal. 25-27.
[65] Robert Pringle, ‘Asun’s Rebbellion’, SMJ  Vol. xiv, hal. 350-351.
[66] Benedict Sandin, The Sea Dayak of Borneo, op.cit., hal. 10.
[67] Robert Pringle, ‘Asun’s Rebbellion’, op.cit.,  hal. 352.
[68] Ulla Wagner, Colonialism and Iban Warfare, 1972 : hal. 116-152.
[69] Robert Pringle, ‘Asun’s Rebbellion’, op.cit.,  hal. 351.
[70] Ibid, hal. 352.
[71] R.Steven, The White Rajahs, 1960 : hal.240.
[72] Robert Pringle, ‘Asun’s Rebbellion’, op.cit.,  hal. 356.
[73] Ibid, hal. 359.
[74] R.Steven, The White Rajahs, op.cit., hal.240.
[75] Robert Pringle, ‘Asun’s Rebbellion’, op.cit.,  hal. 360-365.
[76] Ranee of Sarawak, The Three White Rajahs, 1939 : hal. 208-209.

Rujukan:

Buyung Adil, Sejarah Sarawak, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981.
Pringgle, R., Asun’s Rebbellion’:  The Political Growing Pains of a Tribal Society in Brooke Sarawak, 1929-40’, SMJ, 1968.
_________, Rajah and Rebels, Kuala Lumpur : Macmillan, 1970.
Rence of Sarawak (Sylvia Leonara Brooke), The Three White Rajahs, London : Cassell, 1939.
Rawlins, J., Sarawak 1839-1968, London : Macmillan, 1969.
Runciman, Steven, The White Rajahs : History of Sarawak From 1841 to 1946, London : Cambridge University Press, 1960.
Sandin, The Sea Dayaks of Borneo Before White Rajah Rule, Singapore : Asia Pacific Press, 1967.
________, ‘Iban Hero Dreams and Appariations’, SMJ, 1966.
________, ‘Iban Leaders’, SMJ, 1970.
Sabihah Osman, Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak, 1841-1941, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

3 comments:

 1. Nama jerita Balang ngau Enjop ngau Ngumbang ari Mepi nadai dilansak?

  ReplyDelete
 2. Brapa kali Ngumbang kena kayau bala Raja Brooke?

  ReplyDelete
 3. Penentangan Ranggau (menantu Libau Rentap) ngau Janting :Lang Labang" bisi disebut kini?

  Penentangan ba Ulu Baleh?

  ReplyDelete